Styret

Styret i Kleppestø Vel består av:

Liv Bonan – Kasserer

Idar Martin Herland – Styremedlem

Aase Hermansen – Nestleder og skriver

Torunn Selberg – Leder

Steinar Slåtten – Styremedlem

Jan Thorsen – Styremedlem