Prosjekt

Her er en beskrivelse av den alternative idéskissen som Kleppestø Vel har fått utarbeidet. Skissen er laget av arkitektfirmaet Eriksen Skajaa Arkitekter. I lenken under ser dere også oversendelsesbrevet til kommunen der vi ber om at skissen blir en del av den videre planprosessen for Kleppestø.

Alternativ ideskisse – oversendelse til kommunen